Installasjon
Versjon: 6.4.17.2

Systemkrav

Ditt system er klart for Shopware 6

Alle krav er tilfredstilt.

Filer og mapper

Følgende filer og mapper skal eksistere og ha skrive rettigheter.

Fil/mappe Status
. Klar
var/log/ Klar
var/cache/ Klar
public/ Klar
config/jwt/ Klar

System

Din server må tilfredstille følgende krav for å kunne kjøre Shopware.

Krav Status Påkrevd Ditt system
composer-runtime-api Klar ^2.0 2.2.2
ext-curl Klar * 7.4.33
ext-dom Klar * 20031129
ext-fileinfo Klar * 7.4.33
ext-gd Klar * 7.4.33
ext-iconv Klar * 7.4.33
ext-intl Klar * 7.4.33
ext-json Klar * 7.4.33
ext-mbstring Klar * 7.4.33
ext-openssl Klar * 7.4.33
ext-pdo Klar * 7.4.33
ext-pdo_mysql Klar * 7.4.33
ext-session Klar * 7.4.33
ext-simplexml Klar * 7.4.33
ext-sodium Klar * 7.4.33
ext-xml Klar * 7.4.33
ext-zip Klar * 1.15.6
ext-zlib Klar * 7.4.33
php Klar ^7.4.3 || ^8.0 7.4.33
max_execution_time Klar 30 90
memory_limit Klar 512M 512M
opcache.memory_consumption Advarsel 256M 128M