Installatie
Versie: 6.4.17.2

Systeemvereisten

Je systeem is gereed voor Shopware 6

Er is niet aan alle voorwaarden voor een succesvolle installatie voldaan.

Bestanden en mappen

De volgende bestanden en mappen moeten aanwezig zijn met schrijfrechten.

Bestand/map Status
. Gereed
var/log/ Gereed
var/cache/ Gereed
public/ Gereed
config/jwt/ Gereed

Systeem

Je server moet aan de volgende systeemvereisten voldoen, om Shopware in zijn geheel te kunnen gebruiken.

Voorwaarde Status Vereist Je systeem
composer-runtime-api Gereed ^2.0 2.2.2
ext-curl Gereed * 7.4.33
ext-dom Gereed * 20031129
ext-fileinfo Gereed * 7.4.33
ext-gd Gereed * 7.4.33
ext-iconv Gereed * 7.4.33
ext-intl Gereed * 7.4.33
ext-json Gereed * 7.4.33
ext-mbstring Gereed * 7.4.33
ext-openssl Gereed * 7.4.33
ext-pdo Gereed * 7.4.33
ext-pdo_mysql Gereed * 7.4.33
ext-session Gereed * 7.4.33
ext-simplexml Gereed * 7.4.33
ext-sodium Gereed * 7.4.33
ext-xml Gereed * 7.4.33
ext-zip Gereed * 1.15.6
ext-zlib Gereed * 7.4.33
php Gereed ^7.4.3 || ^8.0 7.4.33
max_execution_time Gereed 30 90
memory_limit Gereed 512M 512M
opcache.memory_consumption Waarschuwing 256M 128M